Ved den kjeveortopediske avdelingen i Grønnegata tannlegesenter utfører vi tannregulering på voksne og barn. Ved vår avdeling arbeider kjeveortopedene Kristin Sandvik og Anette Haseid. Vi har også med oss tannpleier Siv-Connie Eines og Nora Schjølberg, og assistent Anita Weber-Fausa og Kristine Sørensen- Helmobakk. Spesialisttannleger innen kjeveortopedi (reguleringstannlege) har først 5 års tannlegeutdanning, og deretter 3 års spesialistutdanning i kjeveortopedi.

For å få time hos kjeveortoped må man først til egen tannlege/tannpleier, og få en henvisning. Denne henvisningen må ikke være eldre enn 2 år når man kommer til kjeveortopeden. Voksne som ikke har krav på refusjon fra HELFO behøver ikke henvisning, men kan ta kontakt direkte med oss. Barn betaler egenandel for kjeveortopedisk behandling. Staten ved Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) refunderer deler av den kjeveortopediske behandlingen avhengig av bittavvikets omfang.Behandling må være påbegynt senest det året man fyller 20 for å få refusjon fra HELFO. Med få unntak må voksne pasienter selv betale tannreguleringesbehandling.

 

 

Vår kjeveortopediske avdeling

Ved konsultasjonen vurderer kjeveortopeden behovet og det riktige tidspunktet for kjeveortopedisk behandling.
Dersom man bestemmer seg for at det skal settes i gang kjeveortopedisk behandling, må man først gjøre en grundig forundersøkelse og behandlingsplanlegging. Derfor tar man ved neste besøk fotos, røntgenbilder, og avtrykk eller digital scanning av tennene. Dette kaller vi records. Etter at kjeveortopeden har vurdert alle data som er innsamlet, lages en individuell behandlingsplan som blir gjennomgått i en terapisamtale med pasient og foresatt. Her gis informasjon om behandlingen og en behandlingskontrakt signeres. Når så foresatte, pasient og kjeveortoped har blitt enige om behandlingen, setter man i gang.

Ulike typer tannregulering
Tenner kan flyttes med både plater og klosser på tenner. Plater brukes i hovedsak på pasienter som har melketenner, eller på pasienter som ennå ikke er ferdigvokst. Platebehandling er ofte etterfulgt av en fase med fast tannregulering. Tannregulering er fast apparatur (klosser) som er limt på tennene. Disse er holdere for strenger, og noen ganger strikk som fører til at tenner flytter på seg. På vår klinikk benytter vi blant annet Damon klosser. Det er også mulig å få tannregulering på innsiden av tennen.  Fra sommeren 2016 tilbyr vi også usynlig tannregulering (invisalign)  For mer informasjon, trykk på linken nedenfor.

 

 

Påsetting av tannregulering

Når man limer på tannregulering må tennene være helt rene. Først pusses tennene med en grov tannpasta (pimpstein). Deretter brukes en sterk vaskegele på tannen der klossen skal sitte, og så limes klossene på plass. Deretter brukes en lampe for å herde limet (ca 10 sek per tann). Til slutt settes strengen på, og eventuelle strikk. Noen ganger settes det tannregulering i begge kjever på en gang, andre ganger begynner man i en kjeve først. Det er ikke vondt å få limt på tannreguleringen, men når strengen settes i, vil man etter at par timer kjenne at tennene begynner å flytte på seg, og dette medfører noe ømhet.

 

Aktivering
Når man har fått på tannregulering kommer man inn til kontroll og aktivering ca hver 6. uke. Av og til kommer man oftere innom, og av og til går man lengre før man aktiverer. Hvis man har fått utdelt strikk, er det veldig viktig at disse brukes som avtalt med kjeveortopeden for å få fremgang i behandlingen. En kjeveortopedisk behandling varer i ca 2 år.

Fjerning av tannregulering
Når man er fornøyd med tannstillingen setter man opp en time for å ta av tannreguleringen. De første to årene etter at man har tatt av tannreguleringen, har tennene en tendens til å ville flytte seg tilbake til dit de sto. Det er derfor viktig å holde tennene på plass i den nye posisjonen - vi kaller dette retensjonssfasen. For å holde tennene på plass benytter vi oss av støttestrenger som limes på innsiden av tennene og av retensjonsplater. Støttestrengen limes på plass ved samme besøk som tannreguleringen tas av, og retensjonsplaten fremstilles også ved dette besøket.

 

Retensjonssfasen

Vi kontrollerer alle pasienter som har hatt tannregulering i 2 år etter endt behandling. Dette gjøres for blant annet å sjekke at ikke støttestrengen løsner (da kan tenner flytte på seg). Det er veldig viktig at pasienten bruker retensjonsplater som avtalt med kjeveortopeden, dette vil sikre at behandlingsresultatet holder seg best mulig.

Løse klosser og strenger som stikker
Det er ikke uvanlig at et par klosser løsner under behandlingen. Det er viktig å ta hensyn til at man ikke kan spise så hard mat under behandlingen. Dersom en kloss løsner, må man kontakte kjeveortopeden. Ta vare på de løse delene, og ta dem med til akuttimen. I begynnelsen kan tannreguleringen irritere kinn og lepper. Da kan man bruke voks til slimhinnene har blitt ”herdet”. Strengen kan hos enkelte begynne å stikke når tenner begynner å rette seg opp. Da tar man kontakt med kjeveortoped for å få klippet denne kortere. Dersom strengen ”hopper ut” av klossene bør man også ta kontakt for å få satt den på plass. Noe smerter i etterkant av aktivering er helt normalt. Vanligvis gir ømheten seg etter ca en uke.

Tannhygiene
Det er viktig med et optimalt renhold mens man har tannregulering. Vi instruerer pasienten i hvordan man skal klare å holde tennene rene under tannreguleringsbehandlingen. Hver pasient får utdelt en ”hygienepakke” som inneholder en kjeveortopedisk børste, en solobørste, mellomromsbørster, superfloss (tanntråd), voks og en informasjonsbrosjyre. Man bør skylle med fluor under hele behandlingen.

Grønnegata 32, 9008 Tromsø
 

Kjeveortoped: 77 75 30 35