Klinikken, utstyr og lokale

1/4

Klinikken er lys og moderne, og ligger i hjertet av Tromsø sentrum.

Røntgen

Vi har digital røntgenfremkalling. Ved å scanne bildeplatene direkte inn på PC får vi røntgenbildene kjapt og effektiv opp på dataskjermen. Til høyre viser vi en bildeserie over hvordan et røntgenapparat ser ut, samt vår digitale fremkallingsmaskin. For å gjøre en grundig undersøkelse er vi avhengig av røntgenbilder. Vi bruker røntgenbilder for å kunne diagnostisere ulike sykdomstegn i både tenner og munnhule. Ved årlig kontroll hos tannpleier eller tannlege tas det normalt to røntgenbilder, et på hver side av munnen. Ved behov tas flere røntgenbilder, feks for å få med røtter eller visdomstenner som ligger langt bak i kjeven.

Panoramarøntgen (OPG)

OPG er et røntgenapparat som får med mange forskjellige anatomiske strukturer i munnhulen. For eksempel bruker kjeveortopder OPG-bilder til å kunne analysere bitt og kjevefunksjon til pasientene. Man bruker også OPG for å få en total oversikt av hele munnhulen, og for å kunne stille forskjellige diagnoser (periodontitt, cyster, lokalisering av visdomstenner). Nedenfor er et eksempel på hvordan et OPG-bildet ser ut.
 

3D- røntgen (CBCT)
Vi tilbyr radiologisk undersøkelse med CBCT. CBCT gir et tredimensjonalt bilde slik at et punkt/et objekt kan undersøkes fra flere vinkler. Eksempler på vanlige problemstillinger hvor CBCT-undersøkelser kan være aktuelt er:

  • Lokalisasjon av visdomstenner

  • Lokalisasjon av tenner som ikke har kommet frem i kjeven

  • Rotresorpsjoner

  • Patologiske forandringer i kjeveledd

  • Planlegging av implantatbehandling

 

CEPH
En cephalostat (ceph) er et røntgenapparat som tar røntngebilder av hele hodet i profil. Ceph- bilder brukes særlig av kjeveortopeder for å beregne hvordan pasientens kjeve og omkringliggende bein vil påvirkes av en kjeveortopedisk behandling (f.eks behandling av bittfeil og tannstillingsfeil). Ceph- bilder kan også gi informasjon om tennenes og kjevens vekstmønster.

Digitalt avtrykk
Med 3Shape Trios kan vi nå i mange tilfeller ta avtrykk av tennene dine helt uten bruk av avtrykksmasse. Den nye teknikken benytter seg av et lite spesialkamera som føres inn i munnen. Vi filmer inni munnen med kameraet og datamaskinen lager tredimensjonale modeller av tennene. Disse digitale modellene kan brukes til planlegging av regulering av tenner eller vanlige krone/bro-arbeider eller avtagbare proteser.
 

For pasienter som skal ha tannregulering tar vi vare på de digitale modellene her på klinikkens dataserver. Dersom det skal lages enkle kroner, broer eller løse proteser, sender vi «modellene» elektronisk til tanntekniker og sparer dermed verdifull tid siden vi slipper å postlegge arbeidet. Tannteknikeren lager det vi bestiller og sender oss arbeidet i posten og vi er klare til å sette på plass de nye tennene i munnen din!


Det åpner seg nå en ny mulighet via dette utstyret: vi kan gjøre fargeuttak digitalt med utstyret og kan dermed oppnå et veldig naturtro utseende på kroner og broer. Og det beste av alt er at for deg som pasient vil det ikke koste noe ekstra å få tatt digitale avtrykk.

Grønnegata 32, 9008 Tromsø
 

Kjeveortoped: 77 75 30 35