Tannerstatninger

Krone
En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en vanlig fylling. For å lage en krone, må det som er igjen av tannen slipes og formes til. Det tas så et avtrykk før den slipte tannen dekkes med en midlertidig krone. Etter ca. 1-2 uker er den permanente kronen ferdig og kan sementeres på plass. Kronens farge og fasong er tilpasset de andre tennene og resultatet blir derfor meget pent. Nedenfor kan du se eksempler på før- og etterbilder. Disse behandlingen er utført av vår spesialist i protetikk, Carl Fredrik Haseid.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Bro
En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte èn eller flere tenner. Dersom en tann mangler, kan den erstattes ved hjelp av en bro. Tannlegen sliper og former til nabotennene som skal fungere som feste for broen. Det tas deretter et avtrykk før de slipte tennene dekkes med midlertidige kroner. Etter 1-3 uker er den permanente broen ferdig og kan sementeres fast på tennene. Broens farge og fasong er tilpasset de andre tennene og resultatet blir derfor meget pent.

 

 

Implantant
Tapte tenner kan i mange tilfeller erstattes med implantat. Behandlingen innebærer at man lar en titanskrue vokse fast i kjevebeinet. Denne vil fungere som en tannrot. Deretter fester man på en protetisk løsning (for eksempel krone, bro). En forutsetning for en slik behandling er at man gjør en grundig analyse av pasientens generelle helse. For eksempel sykdommer, medisinering, røyking, lokale forhold som type og mengde benvev, avstand til bihulen i overkjeven og nervekanalen i underkjeven. For mer informasjon om implantatbehandling se video under.

A. Pasientkasus
Pasienten er misfornøyd med sine misfargede fyllinger, frakturerte fyllinger, nedslitte tenner og det generelle uttrykket til tennene sine. Grunnet store slitasjeskader har pasienten også symptomer i form av ising. Pasienten ønsker å forbedre funksjonen til tennene sine, bli kvitt symptomene sine, samt en forbedring av tennenes estetiske uttrykk. Det ble laget 16 helkeramiske kroner og 6 tenner fikk nye tannfargede komposittfyllinger.

Med helkeramiske kroner kan man langt på vei gjenskape en naturlig tanns estetiske uttrykk.

B. Pasientkasus
4 fortenner hvor bare røttene står igjen grunnet caries/tannråte. Røttene rotfylles, det lages støpte gullstifter som sementeres fast inne i rotkanalen og til slutt lages det helkeramiske kroner på tennene. Selv helt ødelagte tenner kan fungere som gode fundamenter for nye kroner.

C. Pasientkasus
Pasienten mangler tann 12 (tannen til venstre for venstre fortann). Nabotennene er intakte og friske. Beslipning av nabotennene for å lage en bro ville påført nabotennene  en irreversibel ”skade”. Implantatforankret erstatning ble derfor valgt. Pasienten hadde komplekse fargesjatteringer på tennene sine. Dette ble gjenskapt på den implantatforankrede erstatningen slik at den skulle falle naturlig inn i tannsettet for øvrig.

Grønnegata 32, 9008 Tromsø
 

Kjeveortoped: 77 75 30 35